Opis techniczny

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Budowa pawilonów, garaży, kiosków

Pawilony firmy Ramal tworzone są z doskonałych jakościowo materiałów takich jak: płyty warstwowe styropianowe o rdzeniu styropianowym bądź poliuretanowym. Wykorzystujemy także okładziny ze stalowej blachy, nie przekraczającej 0,50 mm grubości, która dodatkowo jest obustronnie ocynkowana i powleczona elastycznym lakierem.

Budowę zewnętrzną stanowi stalowa rama wykonana z kształtowników zimno giętych. Tworzy ona ramę obiektu, która dodatkowo zabezpieczona jest powłoką malarską o funkcji antykorozyjnej. Konstrukcję nośną pawilonu stanowią stalowe ramy, które ulokowane są na obwodzie ścian obiektu. Szkielety obwodowe wykonujemy z cewników zimno giętych, w których zamontowane są płyty warstwowe. Ściany naszych obiektów tworzone są przy użyciu półfabrykatów w postaci płyty warstwowej styropianowej bądź poliuretanowej.

Warto w tym miejscu wspomnieć o kilku wartościach poszczególnych parametrów technicznych. Masa 1 metra kwadratowego ściany wynosi około 12 kg. Nasze ściany gwarantują wysoki współczynnik przenikania ciepła k, który wynosi 037wm2c. Pawilony i kioski firmy Ramal to obiekty o niedużych spadach dachu, zazwyczaj nie przekraczających 4%. Pokrycie dachu dopuszcza ciężar o masie 1000 n/m2.

Nasze obiekty są w pełni wyposażone, posiadają rynny PCV, okna oraz drzwi. W zależności od wymagań Klienta mogą to być modele okienne i drzwiowe z aluminium bądź PCV.

Pragniemy nadmienić, że oferowane przez nas kioski handlowe stawiane są na fundamencie bądź też przy wykorzystaniu płyty betonowej. Jeśli z przyczyn technicznych, nie jest możliwe zastosowanie tego typu rozwiązań, proponujemy pawilony z podłogą na konstrukcji stalowej. Wykonana przez nas podłoga posiada ocieploną płytę warstwową, posiadającą wykończenie w postaci płyty wiórowej oraz wykładziny PCV o doskonałej jakości. Wówczas taki pawilon posadowiony jest jedynie na bloczkach betonowych i nie posiada stałego połączenia z gruntem. Nie potrzeba więc na niego żadnych pozwoleń prawnych.

Pawilony firmy Ramal mogą być ogrzewane przy pomocy piecyków gazowych oraz instalacji elektrycznych. Posiadają wentylację typu grawitacyjnego.

 

Płyty warstwowe poliuretanowe

Oferowane przez nas pawilony modułowe, kioski handlowe oraz kontenery biurowe i socjalne posiadają wykończenie w postaci płyty warstwowej np. poliuretanowej. Poniżej zamieściliśmy wykresy, na których podane zostały wartości, odnoszące się do płyt z okładzinami w jasnych odcieniach. Jeżeli zainteresowani są Państwo okładzinami w ciemnych kolorach, to maksymalne rozpiętości i dopuszczalne obciążenia należy wyznaczyć indywidualnie, z uwagi na fakt, że bierzemy pod uwagę większy wpływ odkształceń termicznych. Warto pamiętać o tym, że rozpiętości i obciążenia podane na wykresach przyjmuje się dla jedno i wieloprzęsłowych układów.

Płyty warstwowe wykorzystywane są jako elementy dachowe i ścienne w tymczasowych konstrukcjach budowlanych takich jak: pawilony modułowe z osłoną, jak i w tym modelach pozbawionych tego elementu. W przypadku, kiedy nie zastosują Państwu w swoich kioskach owej osłony nazywanej często też tropikiem, należy pamiętać o tym, że obciążenia termiczne skierowane są na płyty ścienne bądź dachowe. Układ pionowy jest obligatoryjny, ale nie ma przeciwwskazań do stosowania płyt w położeniu poziomym. Spadek minimalny dla powierzchni dachowej w małych budynkach wynosi 5%, a w dużych – 6%. Jeżeli mamy do czynienia z płytami łączonymi na długości, to spadek nie może mieć mniej niż 7%.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

Płyty warstwowe styropianowe

Pawilony, które proponujemy naszym Klientom posiadają płyty dachowe, które od wewnętrznej strony są zaopatrzone w zamek, podobnie zresztą jak w przypadku płyt ściennych. Od strony zewnętrznej pod kątem 90° wyprofilowane są okładziny, a styk posiada zamknięcie (łącząca listwa, która będzie ukryta dzięki śrubie samowiercącej). Dodatkowo, zabezpieczone jest ono wkładką styropianową, co przeciwdziała przenikaniu wody do środka oraz tworzeniu tzw. mostków termicznych.

Uwagi:

  • Pragniemy w tym miejscu poinformować, że podczas montażu płyt dachowych, siła odpowiadająca jednemu łącznikowi nie powinna być większa niż:
  • – 190 daN (wkręt samowiercący typ SDT),
  • – 500 daN (śruba M8).
  • Minimalny spadek taki sam jak w przypadku płyt warstwowo – poliuretanowych.

 

Tabela 1.
Wartości współczynnika przenikania ciepła części środkowej płyt warstwowych – Uo

1

Tabela 2.
Obciążenia dopuszczalne i maksymalne rozpiętości przęseł płyt warstwowych jako jedno i wieloprzęsłowe elementy ścienne w obiektach bez dodatkowej osłony (tropiku).

2

Obciążenia charakterystyczne według normy PN-77/B-02-011 (bez współczynnika obciążenia)
Tabela 3.
Maksymalne rozpiętości przęseł płyt warstwowych KRÓLCZYK jako jedno i wieloprzęsłowe elementy dachowe w obiektach bez dodatkowej osłony (tropiku).

3

Tabela 4.
Maksymalny rozstaw rygli dla płyt warstwowych „KRÓLCZYK” – ściennych stosowanych w obiektach bez dodatkowej osłony (tropiku).

4

Tabela 5.
Maksymalne rozpiętości rygli płyt warstwowych KRÓLCZYK stosowanych jako jedno i wieloprzęsłowe elementy ścienne w obiektach z dodatkową osłoną (tropikiem).

5

Tabela 6.
Maksymalne rozpiętości przęseł płyt warstwowych KRÓLCZYK stosowanych jako jedno i wieloprzęsłowe elementy dachowe w obiektach z dodatkową osłoną (tropikiem).

6

Tabela 7.
Dopuszczalne nośności łączników.

7

Odporność korozyjna
W naszych projektach wykorzystujemy płyty warstwowe firmy Królczyk z powłoką poliestrową, które przystosowane są do zastosowania w środowisku o typie agresywności B, L, U, wg normy: PN-71/H- 04651. Ściany i pokrycia dachowe z płyt warstwowych Królczyk zostały zakwalifikowane w ochronie przeciwpożarowej jako nierozprzestrzeniające ognia, zapewniając tym samym 100% bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektów. Klasa odporności płyt dachowych Królczyk wynosi E90, a oznacza to, że szczelność ogniowa tych płyt nie jest mniejsza niż 90 minut.

Parametry akustyczne
Właściwości akustyczne płyt warstwowych Królczyk pozwalają na stosowanie ich jako:

  • – obudowy ścian i dachów hal sportowych oraz przemysłowych, jeżeli wymagania odpowiadające każdemu z typów tych budynków nie są inne niż w tabeli nr 8.
  • zaplecza bud, kiosków handlowych czy innych budynków użyteczności publicznej, przy wyznaczeniu indywidualnych wymagań, a także w zależności od rozwiązań zawartych w projekcie (stopień przeszklenia, lokalizacja, adaptacja akustyczna wnętrza, dodatkowe izolacje akustyczne).
  • – do realizacji pawilonów, które nie stawiają wymagań akustycznych.
Tabela 8.
Parametry akustyczne płyt warstwowych.

8

Wybrane przez nas płyty warstwowe płyty KRÓLCZYK cechuje niska wartość współczynnika pochłaniania dźwięku w zakresie 100-5000 Hz i wynosi dokładnie CIśr= 0,1.
Płyty warstwowe tej firmy posiadają podstawową okładzinę, na którą składa się blacha ze stali o grubości 0,50 mm. Posiada ona obustronnie ocynkowanie oraz lakier poliestrowy. Pragniemy w tym miejscu nadmienić, że aby ustrzec się przed uszkodzeniami mechanicznymi możliwymi w trakcie załadunku, rozładunku, składowania oraz montażu blachy, elementy dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną. Preferowane przez nas płyty doskonale sprawdzą się w zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów, takich jak: hale magazynowe, produkcyjne, obiekty sportowe, pawilony modułowe, pawilony gastronomiczne, kioski handlowe itp.
Płyta ścienna

9

Płyta dachowa

10

Połączenie płyt ściennych

11

Połączenie płyt dachowych

12

ALLEGRO